Climate Opportunities & Partnerships

Middle East & Africa

חדשות

אנרגיה מתחדשת

13 ינו, 2024 / na דקות

na

na

טכנולוגיות מים - ווטרטק

09 דצמ, 2023 / na דקות

na

na

אגריטק

06 נוב, 2023 / NA דקות

NA

NA

עוד קלימטק

30 אוק, 2023 / NA דקות

NA

NA

אנרגיה מתחדשת

28 אוק, 2023 / na דקות

na

na

אגריטק

16 ספט, 2023 / na דקות

na

na

אנרגיה מתחדשת

16 ספט, 2023 / na דקות

na

na

טכנולוגיות מים - ווטרטק

29 יולי, 2023 / na דקות

na

na

אנרגיה מתחדשת

24 יוני, 2023 / na דקות

na

na

אגריטק

10 יוני, 2023 / na דקות

na

טכנולוגיות מים - ווטרטק

08 יוני, 2023 / na דקות

na

na

אנרגיה מתחדשת

02 יוני, 2023 / 1 דקות

NA

NA

אנרגיה מתחדשת

02 יוני, 2023 / 3 דקות

NA

NA

טכנולוגיות מים - ווטרטק

12 מאי, 2023 / na דקות

na

na

אנרגיה מתחדשת

06 מאי, 2023 / na דקות

na

na

אגריטק

15 אפר, 2023 / na דקות

na

na

טכנולוגיות מים - ווטרטק

08 אפר, 2023 / na דקות

na

na

אנרגיה מתחדשת

01 אפר, 2023 / na דקות

na

na

טכנולוגיות מים - ווטרטק

22 מרץ, 2023 / na דקות

na

na

אגריטק

18 מרץ, 2023 / na דקות

na

na

עוד קלימטק

07 מרץ, 2023 / na דקות

na

na

עוד קלימטק

25 פבר, 2023 / na דקות

na

na

אנרגיה מתחדשת

25 פבר, 2023 / na דקות

na

na

טכנולוגיות מים - ווטרטק

18 פבר, 2023 / na דקות

na

na

אגריטק

08 פבר, 2023 / na דקות

na

na

אנרגיה מתחדשת

06 פבר, 2023 / NA דקות

NA

NA

אנרגיה מתחדשת

28 ינו, 2023 / na דקות

na

na

טכנולוגיות מים - ווטרטק

22 ינו, 2023 / na דקות

na

na

עוד קלימטק

15 ינו, 2023 / na דקות

na

na

אגריטק

07 ינו, 2023 / na דקות

na

na

עוד קלימטק

05 ינו, 2023 / na דקות

na

na

אנרגיה מתחדשת

24 דצמ, 2022 / na דקות

na

na

טכנולוגיות מים - ווטרטק

17 דצמ, 2022 / na דקות

na

אגריטק

07 דצמ, 2022 / NA דקות

NA

NA

עוד קלימטק

28 נוב, 2022 / na דקות

na

na

אנרגיה מתחדשת

28 נוב, 2022 / na דקות

na

na

אנרגיה מתחדשת

26 נוב, 2022 / na דקות

na

NA

אנרגיה מתחדשת

19 נוב, 2022 / na דקות

na

na

טכנולוגיות מים - ווטרטק

19 נוב, 2022 / na דקות

na

na

טכנולוגיות מים - ווטרטק

18 נוב, 2022 / na דקות

na

na

עוד קלימטק

18 נוב, 2022 / 3 דקות

NA

NA

אנרגיה מתחדשת

06 נוב, 2022 / 2 דקות

NA

NA

עוד קלימטק

05 נוב, 2022 / na דקות

na

אנרגיה מתחדשת

28 אוק, 2022 / 1 דקות

NA

NA

אגריטק

27 אוק, 2022 / na דקות

na

na

אנרגיה מתחדשת

18 אוק, 2022 / 3 דקות

NA

אגריטק

17 אוק, 2022 / 1 דקות

NA

טכנולוגיות מים - ווטרטק

17 אוק, 2022 / na דקות

na

na

עוד קלימטק

16 אוק, 2022 / na דקות

na

אנרגיה מתחדשת

14 אוק, 2022 / 1 דקות

NA

טכנולוגיות מים - ווטרטק

10 אוק, 2022 / na דקות

na

אנרגיה מתחדשת

02 אוק, 2022 / na דקות

na

na

עוד קלימטק

19 ספט, 2022 / na דקות

na

אנרגיה מתחדשת

18 ספט, 2022 / 1 דקות

NA

NA

אגריטק

18 ספט, 2022 / NA דקות

NA

NA

אגריטק

16 ספט, 2022 / na דקות

na

na

אנרגיה מתחדשת

01 ספט, 2022 / na דקות

na

אנרגיה מתחדשת

01 ספט, 2022 / na דקות

na

עוד קלימטק

27 אוג, 2022 / NA דקות

NA

NA

אגריטק

16 אוג, 2022 / NA דקות

NA

NA

טכנולוגיות מים - ווטרטק

08 אוג, 2022 / NA דקות

NA

NA

עוד קלימטק

06 אוג, 2022 / na דקות

na

na

עוד קלימטק

04 אוג, 2022 / NA דקות

NA

NA

עוד קלימטק

03 אוג, 2022 / na דקות

na

na

אגריטק

30 יולי, 2022 / na דקות

na

עוד קלימטק

30 יולי, 2022 / na דקות

na

na

עוד קלימטק

27 יולי, 2022 / na דקות

na

עוד קלימטק

27 יולי, 2022 / na דקות

na

אנרגיה מתחדשת

26 יולי, 2022 / na דקות

na

na

עוד קלימטק

24 יולי, 2022 / na דקות

na

טכנולוגיות מים - ווטרטק

24 יולי, 2022 / na דקות

na

NA

טכנולוגיות מים - ווטרטק

21 יולי, 2022 / na דקות

na

na

אנרגיה מתחדשת

21 יולי, 2022 / NA דקות

NA

NA

אנרגיה מתחדשת

21 יולי, 2022 / NA דקות

NA

NA

אגריטק

20 יולי, 2022 / NA דקות

NA

NA

אגריטק

23 נוב, 2021 / NA דקות

NA

NA